Firma MY4D Sp. z o.o. przedstawia w formie prostej i łatwej do zrozumienia usystematyzowane zasady Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, zwanym dalej RODO.

1.     Czym są Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe to zbiór informacji o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przy czym informacją jest, np. Twoje nazwisko i imię, identyfikator internetowy (ID), dane o lokalizacji, PESEL, a także szczególne czynniki określające Twoje cechy fizyczne, psychologiczne, genetyczne, ekonomiczne, kulturowe itp.

2.     Jak pozyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy od Ciebie w wyniku umowy/zlecenia/usługi.

3.    Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Wyłącznym i jedynym Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest: MY4D Sp. z o.o..

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  • Hostgator – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

4.     Dlaczego i jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, na Twoje wyraźne życzenie  ponieważ jest to niezbędne do rzetelnego wykonania zakresu umowy/zlecenia/usługi, w tym w szczególności do:

·     Umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną,

·     Obsługi zgłoszeń i zleceń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy czy drogą mailową),

·     Kontaktowania się z Tobą, np. w celach związanych ze świadczeniem usług z zakresu zleconych działań,

·     Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych, np. w celu wystawienia faktury.

5.     Jaki masz wpływ na swoje dane osobowe w naszej bazie danych?

Gwarantujemy Tobie wszystkie prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu do swoich danych, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych (zgodnie z zapisami umowy/zlecenia/usługi), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6.     Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane będą w czasie określonym w umowie/zleceniu/usłudze. Gwarantujemy, że przetwarzanie będzie trwało z możliwie najkrótszym czasie. Twoje dane mogą również być przetwarzane dłużej niż zakłada umowa/zlecenie/usługa, mimo Twego sprzeciwu, jeśli będzie to uzasadnione brakiem zapłaty za usługi, czyli tzw. dochodzeniem roszczeń. Wówczas przetwarzanie danych może trwać nawet do dziesięciu lat.

Menu