Którym szkoleniem jesteś zainteresowany?

4-ty Wymiar w Sprzedaży

Szkolenie Czwarty Wymiar w Sprzedazy

Szkolenie „4-ty Wymiar w Sprzedaży” to szkolenie przeznaczone przede wszystkim dla praktyków sprzedaży. Dla tych, którzy chcą podnosić swoją wiedzę i kwalifikacje, aby awansować i być coraz bardziej skutecznym w osiąganiu ponadprzeciętnych wyników. Dla wszystkich, którzy łączą swoje plany zawodowe ze sprzedażą. Sprzedaż jest jedną z kluczowych umiejętności, która bardzo ułatwia życie i czyni je efektywniejszym na wielu płaszczyznach. Sprzedaż jako proces to nie tylko doprowadzanie do transakcji, ale umiejętność efektywnego komunikowania się, prezentacji, negocjacji, wyznaczania celów, odpowiadania na obiekcje, budowania własnego autorytetu, zaspakajania potrzeb, rozwiązywania problemów i wreszcie budowania relacji, a relacja jest domeną ludzi spełnionych i bogatych. Włączenie aspektów biologii i biochemii ciała, które warunkują zaufanie, podstawowy czynnik długoterminowej współpracy, jest innowacją na rynku. Na szkoleniu poruszamy specyfikę różnych kanałów dystrybucji: B2B, B2C, IKAS, rynku dystrybucyjnego, różnych cykli budżetowych w oparciu o praktyczne case studies. Szkolenie składa się z 3 modułów, ma charakter wykładowo-warsztatowy i jest realizowane w koncepcji „4-tego Wymiaru” (szczegóły koncepcji znajdziesz w: Filozofia MY4D).

4-ty Wymiar w Zarządzaniu i Przywództwie

Szkolenie „4-ty Wymiar w Zarządzaniu i Przywództwie” to szkolenie przeznaczone dla wszystkich, którzy w swojej codziennej pracy zarządzają zespołami, przydzielają zespołom zadania i monitorują ich realizację. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z relacją człowieka z człowiekiem zawsze występuje proces sprzedażowy. Znajomość szeroko pojętej metodologii SMART, efektywnej komunikacji i pracy z grupą to diagnoza Twojego stylu zarządzania i warsztatu jako menedżera. Twoja autentyczność to przepustka do bycia liderem, za którym zespół będzie chciał podążać, dlatego na szkoleniu poruszymy wiele elementów psychologicznych dotyczących Twojej koncepcji siebie i wewnętrznej spójności. Innowacją i nowością na rynku jest spojrzenie na proces zarządzania i przywództwa w ujęciu biologicznym oraz świadomego i podświadomego odbioru. Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy, po którym uczestnicy mogą natychmiast wykorzystać przekazane metody w pracy i życiu prywatnym. Szkolenie składa się z 3 modułów oraz jest realizowane w koncepcji „4-tego Wymiaru” (szczegóły koncepcji znajdziesz w: Filozofia MY4D).

Szkolenie Czwarty Wymiar w Zarządzaniu i Przywództwie

Kobieta w Życiu i Biznesie

Szkolenie Kobieta w Życiu i Biznesie

Szkolenie „Kobieta w Życiu i Biznesie” to szkolenie przeznaczone przede wszystkim dla kobiet, które łączą różne role życiowe: zawodowe i prywatne. Szkolenie składa się z 3 modułów, w których uczestniczki otrzymają synergiczną wiedzę na temat procesów: sprzedaży, zarządzania i przywództwa. Znajomość kluczowych zagadnień tych procesów pomaga realizować różne życiowe cele kobiet, jako pracownicy, szefowej, przedsiębiorcy, pani domu, partnerki, kochanki, przyjaciółki, mamy, córki. Szkolenie wyróżnia zintegrowanie wiedzy biologicznej do biznesu i życia oraz podanie wielu narzędzi pochodzących z ciała do natychmiastowego wykorzystania. Skupiamy się też  na uwzględnieniu specyfiki biologii kobiet, która determinuje w bardzo dużym stopniu nasze relacje, energię i efektywność. Szkolenie “Kobieta w Biznesie” pozostaje w koncepcji „4-tego Wymiaru” (szczegóły koncepcji znajdziesz w: Filozofia MY4D), ma charakter wykładowo-warsztatowy, po którym uczestniczki mogą natychmiast wykorzystać przekazane metody w pracy i w życiu prywatnym.

Mój 4-ty Wymiar

Szkolenie „Mój 4-ty Wymiar ” to szkolenie przeznaczone dla pracowników wszystkich działów, których liderzy rozumieją znaczenie inteligencji emocjonalnej w osiąganiu ponadprzeciętnych rezultatów, chcą integrować i wspierać pracowników w ich rozwoju, budowaniu swojego poczucia wartości oraz nawyków, które będą służyć ich zdrowiu, efektywności i pracy zespołowej. Ucząc ludzi dbać o siebie i rozumiejąc mechanizmy ich zachowań, lider daje im realną wartość, która ma przełożenie na całe ich życie i pogłębia więź z firmą. „Work-life balance” oraz naturalna motywacja „chcę, nie muszę” nabiera nowego znaczenia w czasach pokolenia Y, dla którego nie działa już metoda „kija i marchewki” i gdzie kompetencje twarde nie są już wyróżnikiem, bo mamy już mnóstwo dobrze wykształconych i przygotowanych do zawodu ludzi. Na szkoleniu omówimy narzędzia, które pomogą każdemu lepiej zarządzać sobą, lepiej pracować w zespole, a co za tym idzie sprostać stawianym przez firmę wyzwaniom oraz odpowiadać na potrzeby zmieniającego się otoczenia biznesowego. Szczegóły koncepcji „4-tego Wymiaru” znajdziesz w: Filozofia MY4D.

Szkolenie Mój Czwarty Wymiar

Szkolenie szyte na miarę Twoich potrzeb

Szkolenie szyte na miarę Twoich potrzeb

Szkolenia szyte na miarę Twoich potrzeb nadal pozostanie szkoleniem w koncepcji “4-tego Wymiaru” (szczegóły koncepcji znajdziesz w: Filozofia MY4D). Koncepcja przedstawia wiedzę systemową, którą można zastosować omawiając wiele tematów. Czas, forma, dobór metod pozostają do indywidualnego omówienia na podstawie Państwa potrzeb i preferencji.

polska flaga
Szkolenia prowadzimy w języku
angielska flaga

Szczegóły

Szczegóły dotyczą każdego szkolenia.
Czas trwania: 2 dni

Godziny: 9.00 – 17.00
Przerwy: Każdego dnia przewidujemy przerwę lunchową i 2 przerwy kawowe
Szczegółowa agenda dostępna po wypełnieniu poniższego formularza.

Którym szkoleniem jesteś zainteresowany?

4-ty Wymiar w Sprzedaży

Szkolenie Czwarty Wymiar w Sprzedazy maly

Szkolenie „4-ty Wymiar w Sprzedaży” to szkolenie przeznaczone przede wszystkim dla praktyków sprzedaży. Dla tych, którzy chcą podnosić swoją wiedzę i kwalifikacje, aby awansować i być coraz bardziej skutecznym w osiąganiu ponadprzeciętnych wyników. Dla wszystkich, którzy łączą swoje plany zawodowe ze sprzedażą. Sprzedaż jest jedną z kluczowych umiejętności, która bardzo ułatwia życie i czyni je efektywniejszym na wielu płaszczyznach. Sprzedaż jako proces to nie tylko doprowadzanie do transakcji, ale umiejętność efektywnego komunikowania się, prezentacji, negocjacji, wyznaczania celów, odpowiadania na obiekcje, budowania własnego autorytetu, zaspakajania potrzeb, rozwiązywania problemów i wreszcie budowania relacji, a relacja jest domeną ludzi spełnionych i bogatych. Włączenie aspektów biologii i biochemii ciała, które warunkują zaufanie, podstawowy czynnik długoterminowej współpracy, jest innowacją na rynku. Na szkoleniu poruszamy specyfikę różnych kanałów dystrybucji: B2B, B2C, IKAS, rynku dystrybucyjnego, różnych cykli budżetowych w oparciu o praktyczne case studies. Szkolenie składa się z 3 modułów, ma charakter wykładowo-warsztatowy i jest realizowane w koncepcji „4-tego Wymiaru” (szczegóły koncepcji znajdziesz w: Filozofia MY4D).

4-ty Wymiar w Zarządzaniu i Przywództwie

Szkolenie Czwarty Wymiar w Zarządzaniu i Przywództwie mały

Szkolenie „4-ty Wymiar w Zarządzaniu i Przywództwie” to szkolenie przeznaczone dla wszystkich, którzy w swojej codziennej pracy zarządzają zespołami, przydzielają zespołom zadania i monitorują ich realizację. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z relacją człowieka z człowiekiem zawsze występuje proces sprzedażowy. Znajomość szeroko pojętej metodologii SMART, efektywnej komunikacji i pracy z grupą to diagnoza Twojego stylu zarządzania i warsztatu jako menedżera. Twoja autentyczność to przepustka do bycia liderem, za którym zespół będzie chciał podążać, dlatego na szkoleniu poruszymy wiele elementów psychologicznych dotyczących Twojej koncepcji siebie i wewnętrznej spójności. Innowacją i nowością na rynku jest spojrzenie na proces zarządzania i przywództwa w ujęciu biologicznym oraz świadomego i podświadomego odbioru. Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy, po którym uczestnicy mogą natychmiast wykorzystać przekazane metody w pracy i życiu prywatnym. Szkolenie składa się z 3 modułów oraz jest realizowane w koncepcji „4-tego Wymiaru” (szczegóły koncepcji znajdziesz w: Filozofia MY4D).

Kobieta w Życiu i Biznesie

Szkolenie Kobieta w Życiu i Biznesie mały

Szkolenie „Kobieta w Życiu i Biznesie” to szkolenie przeznaczone przede wszystkim dla kobiet, które łączą różne role życiowe: zawodowe i prywatne. Szkolenie składa się z 3 modułów, w których uczestniczki otrzymają synergiczną wiedzę na temat procesów: sprzedaży, zarządzania i przywództwa. Znajomość kluczowych zagadnień tych procesów pomaga realizować różne życiowe cele kobiet, jako pracownicy, szefowej, przedsiębiorcy, pani domu, partnerki, kochanki, przyjaciółki, mamy, córki. Szkolenie wyróżnia zintegrowanie wiedzy biologicznej do biznesu i życia oraz podanie wielu narzędzi pochodzących z ciała do natychmiastowego wykorzystania. Skupiamy się też  na uwzględnieniu specyfiki biologii kobiet, która determinuje w bardzo dużym stopniu nasze relacje, energię i efektywność. Szkolenie “Kobieta w Biznesie” pozostaje w koncepcji „4-tego Wymiaru” (szczegóły koncepcji znajdziesz w: Filozofia MY4D), ma charakter wykładowo-warsztatowy, po którym uczestniczki mogą natychmiast wykorzystać przekazane metody w pracy i w życiu prywatnym.

Mój 4-ty Wymiar

Szkolenie Mój Czwarty Wymiar mały

Szkolenie „Mój 4-ty Wymiar ” to szkolenie przeznaczone dla pracowników wszystkich działów, których liderzy rozumieją znaczenie inteligencji emocjonalnej w osiąganiu ponadprzeciętnych rezultatów, chcą integrować i wspierać pracowników w ich rozwoju, budowaniu swojego poczucia wartości oraz nawyków, które będą służyć ich zdrowiu, efektywności i pracy zespołowej. Ucząc ludzi dbać o siebie i rozumiejąc mechanizmy ich zachowań, lider daje im realną wartość, która ma przełożenie na całe ich życie i pogłębia więź z firmą. „Work-life balance” oraz naturalna motywacja „chcę, nie muszę” nabiera nowego znaczenia w czasach pokolenia Y, dla którego nie działa już metoda „kija i marchewki” i gdzie kompetencje twarde nie są już wyróżnikiem, bo mamy już mnóstwo dobrze wykształconych i przygotowanych do zawodu ludzi. Na szkoleniu omówimy narzędzia, które pomogą każdemu lepiej zarządzać sobą, lepiej pracować w zespole, a co za tym idzie sprostać stawianym przez firmę wyzwaniom oraz odpowiadać na potrzeby zmieniającego się otoczenia biznesowego. Szczegóły koncepcji „4-tego Wymiaru” znajdziesz w: Filozofia MY4D.

Szkolenie szyte na miarę Twoich potrzeb

Szkolenie szyte na miarę Twoich potrzeb male

Szkolenia szyte na miarę Twoich potrzeb nadal pozostanie szkoleniem w koncepcji “4-tego Wymiaru” (szczegóły koncepcji znajdziesz w: Filozofia MY4D). Koncepcja przedstawia wiedzę systemową, którą można zastosować omawiając wiele tematów. Czas, forma, dobór metod pozostają do indywidualnego omówienia na podstawie Państwa potrzeb i preferencji.

polska flaga
Szkolenia prowadzimy w języku
angielska flaga

Szczegóły

Szczegóły dotyczą każdego szkolenia.
Czas trwania: 2 dni
Godziny: 9.00 – 17.00
Przerwy: Każdego dnia przewidujemy przerwę lunchową i 2 przerwy kawowe
Szczegółowa agenda dostępna po wypełnieniu poniższego formularza.

W celu otrzymania szczegółowej oferty danego szkolenia skontaktuj się z nami!

    Menu